Belge Örnekleri - Denetim Raporu Kurulu


DENETİM KURULU RAPORU

Denetim Kurulu Raporu Örneği


  
               KAT MALİKLERİ DENETİM KURULU RAPORU 
                   ......................APARTMANI DENETİM KURULU RAPORU 
           ........................Apartmanı yöneticisinin 01.04.2005-31.12.2006 tarihleri arasındaki bir yıllık döneme ait çalışmaları ve faaliyetleri denetlenmiş aşağıdaki hususlar tespit  edilmiştir.


      A-MALİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME: 
      1-Belirtilen döneme ait gelir ve giderlerin aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.                 GİDERLER                                       MİKTARI  
             1-Yakıt Gideri                                  1.500.-TL 
             2-Elektrik Gideri                                  400.-TL 
             3-Su Gideri                                          450.-TL 
             4-Kapıcı Gideri                                     500.-TL 
             5-Bakım Onarım Gideri                      200.-TL 
             6-Demirbaş Gideri                              100.-TL 
             7-Temizlik Gideri                                   80.-TL 
             8-Muhtelif Giderler                                40.-TL 
              ------------------------------------------+------------------------ 
            TOPLAM                                             3.270.-TL

              GELİRLER 
           1-Aidat Gelirleri                                  3.400.-TL 
           2-Faiz Gelirleri                                        200.-TL 
            -------------------------------------------+------------------------ 
           TOPLAM                                             3.600.-TL

 

   2-Gelir ve gider arasındaki farkın aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.

             GELİR /GİDER FARKI

           GELİRLER-------------------------------3.600.-TL 
           GİDERLER-------------------------------3.270.-TL 
            MEVCUT---------------------------------- 330.-TL

 

 3-Gelir ve gider arasındaki farkın(mevcudun)aşağıdaki şekilde bulunduğu tespit edilmiştir. 
              MEVCUTLARIN DURUMU 
             BANKALARDA---------------------------250.-TL 
            KASADAKİ NAKİT-----------------------  80.-TL         
            TOPLAM------------------------------------330.-TL


 B-İDARİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME: 
  1-Yönetim kurulu defteri ve diğer defterlerin usulüne uygun olarak tutulduğu, 
  2-Harcamalara ait makbuz ve belgelerin harcama konularına göre ayrı,ayrı dosyalarda daha düzenli tutulması gerektiği, 
  3-Bazı kat maliklerinin aidatlarını devamlı 5-10 gün gecikmeli ödedikleri,bu durumdaki kat maliklerine usulüne uygun uyarı yazısı yazılması gereği,tespit edilmiştir. 
 SONUÇ:         Yöneticinin çalışma ve faaliyetlerinin başarılı olduğu,kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır.        Yöneticini İbra edilmesi hususunu Kat malikleri kuruluna arz olunur.(.....01.2006)                           
                  APARTMAN DENETİM KURULU   
         Başkan                       Üye                            Üye

Duyurular

ASYS(Aprt. ve Site Yon. Sis.) Programı

Kullanıcı Adı:demo1
Şifre:demo1

 


E-Mobil Grup Sirketleri